Term Dates

2019
Term 1
29 January to 5 April
Term 2
23 April to 28 June
Term 3
15 July to 20 September
Term 4
7 October 20 December

 

2020

Term 1

28 January to 27 March

Term 2

14 April to 26 June

Term 3

13 July to 18 September

Term 4

5 October to 18 December

 

2021

Term 1

27 January to 1 April 

Term 2

19 April to 25 June

Term 3

12 July to 17 September

Term 4

4 October to 17 December

2022

Term 1

28 January to 8 April

Term 2

26 April to 24 June

Term 3

11 July to 16 September

Term 4

3 October to 20 December

Translator